bra saker

Att arrangera en lyckad konferens

Posted by admin on February 11, 2011
Konferenser / Comments Off on Att arrangera en lyckad konferens

För att en konferens ska bli så lyckat som möjligt krävs det mer än en bra lokal. Det behövs även en god dos av inspiration för att dina anställda verkligen ska ta åt sig och lära sig av vad som sägs. Detta är givetvis lika viktigt oavsett hur stor eller liten konferensen eller kickoffen är.

Tags: